Midnight Pub

חטאי ציון חיבור - the Sins of Zion an Essay

~ron77

;.cיומן1

;.l1,6,60,66,1,0,12,72,192,2,17,42,127,12,1,

##חטאי ציון

###חיבור קצר מאת: אהרון וייסקלינגר

----------------------

ב1946 שנתיים לפני סיום המנדט הבריטי ושבן גוריון הכריז על הקמת█המדינה הגיע אליו הרב הראשי של חסידות סאטמר יואל טייטלבוים█והתחנן והפציר בבן גוריון שלא יגרשו את הבריטים מפלסטינה ושלא█יכריז על הקמת מדינה אני לא יודע מה בדיוק הוא אמר או טען אבל█אני יודע שהוא צדק - היהדות היא דת ולא לאום והציונות היא עיוות█מפלצתי של היהדות מעין שעטנז של יהדות עם לאומיות שלקוחה█מאירופה ומהלאומיות הגרמנית )חלומו הרטוב של הרצל( ביחד עם חטא█הקולוניאליזם האירופאי בלאבנט - הציונות חלמה על "היהודי החדש"█על להפוך את היהודי הישן הגלותי ולהפוך אותו ל"מכבים" ל"יהדות█השרירים" ומדינת ישראל שקמה על חרבה )וגם סופה ליפול על חרבה(█תהיה ואכן כן היא - מדינה מיליטריסטית שמקדשת את הכוח והאלימות█בכול מחיר - ישראל היא אסון לעם היהודי ספרטה לאומית - ישראל█היא מכונת מלחמה כלי משחית "חיית הברזל" של חזון דניאל בתוך█איזור מלחמה מזויין!!! ישראל היא מלחמה שאיננה ניגמרת היא פצע█מדמם - מדינת ישראל קיבצה אליה את כול הפליטים היהודים ניצולי█השואה ויהודי מדינות ערב שניזרקו מארצותיהם והשתמשה בהם כ"חומר█גלם" למטרותיה תוך כדי הרס מורשתם ותרבותם - מבחינה תרבותית אין█למדינת ישראל שום מורשת תרבותית מהגולה חוץ מספרי הדת היהודית█כול התרבות יידית או הלדינו שהייתה לפניה נימחקה על ידה - מדינת█ישראל מחקה את היהודים שבאו אליה וציוותה להם את ערכיה█"הציוניים" של התיישבות ושל ציונות סוציאליסטית ו"כול הכבוד█לצה"ל" )בן גוריון והחזון הפתטי שלו של יישוב הנגב או המלחמה█הקולוניאליסטית שלו ושל דיין עם בריטניה וצרפת במלחמת קדש ב▐1956(

הציונות איננה "שוחרת שלום" הציונות היא תנועה אלימה וגזענית█וכובשת "שלום" כקיום נורמלי הומניסטי אנושי פציפיסטי איננו█קיים בערכיה או בלקסיקון שלה אלא כחזון אחרית הימים מדינת ישראל█והציונות הם יישויות אלימות גיזעניות וכוחניות ובחטא יולדתם...

אין זה פלא שחסידות סאטמר בגולה היא החסידות העשירה בעולם -█משום שחסידיה ויהודיה אינם תלויים ב"קצבאות" מהמדינה ועוסקים█בבטלנות של לימוד פלפולי תורה ומצוות טפלות ומצפים שמדינת ישראל█תאכיל אותם לנצח כמו גוזלי קוקייה מתוקים בזכות מפלגות של█עסקנים מושחתים - חסידי ויהודי סאטמר עובדים למחייתם ומפרנסים█את משפחותיהם ואת חסידותם ואת קהילתם ביושר והם חיים בזכות ולא█בחסד או בסחטנות... הרב הראשי של סאטמר עזב את פלסטינה לגולה█ב1946 זמן קצר לאחר שלא הצליח לשכנע את בן גוריון ושנתיים לפני█שבן גוריון הכריז על הקמת מדינת ישראל... לדידם של חסידי סאטמר█מדינת ישראל היא מרד באל ובתורת ישראל וברצון האל על שהיהודים█חוזרים להיות "מכבים" ומקימים מדינה ולא מחכים בסבלנות לבוא█המשיח והגאולה לפי חכמי ישראל בכול הדורות שאסרו של מרידות█באומות )ועמי( העולם מאז חרב בית המקדש השני...

###הצבא המוסרי ביותר בעולם:

------------------

יצא לי לגור בהוסטל לניפגעי נפש שם היה עימנו ניפגע נפש זקן█הלום קרב ניפגע הלם ושרוט משירותו הצבאי במלחמות ישראל והוא כבר█סיפר לנו על "גבורתו" ו"ערכיו" של צבא ההגנה לישראל - הוא סיפר█לנו כיצד קיבל פקודה ישירה להרוג שבויי מלחמה ירדניים במלחמת█ששת הימים )הוא ביצע את הפקודה ועד יומו האחרון זה רדף אותו(█הוא סיפר לנו על אונס נשים ונערות פלסטיניות חולות או פצועות█באמבולנסים בשטחים )הוא שירת כחובש קרבי( הוא סיפר לנו על█"סגירת חשבון" בצבא על ידי הריגה באש ידידותית חייל שהלך█להתפנות באמצע מארב של היחידה למחבלים בבקעה וכשחזר "סגרו איתו█חשבון" והרגו אותו "בטעות" ואחרי זה טייחו את התקרית הוא סיפר█לנו על לקיחת שלל מלחמה וביזה מבתים של פלסטינים )ששת הימים(█וזה רק קצה הקרחון...

ראוי להתחיל אבל עם משה דיין אחד מהרמטכ"לים המהוללים של אותו█צבא שהיה גנב רמאי פושע נוכל שקרן גונב עתיקות וגם מושחת עד█לעומקי נישמתו אבל כול עוד היטיב לפקד ולהצליח להכות בערבים█העלימו עין מפשעיו...

יש לומר שכול כוח צבאי כולשהו מבצע פשעים ועוולות בכול זמן█ומקום בעולם ובישראל השימוש בכוח ומצב המלחמה בעצימות נמוכה או█במלחמות מלאות היא אינסופית ותמידית כך שיש אין סוף פשעים...

מי שרוצה לקרוא עוד על מה מלחמה מעוללת לאלה שנילחמים בה מוזמן█לקרוא את "תש"ח" ספר מאת הסופר ז"ל יורם קניוק - כיצד זה נערים█יצאו להילחם בשירות הפלמ"ח וצה"ל למען להגשים את הכרזתו של בן█גוריון על הקמת המדינה - אותו קניוק שניפצע במלחמה בקרבות█ירושלים נישרק והיה הלום קרב עד יומו האחרון או כפי שהוא ביטא█זאת "אילו ראש הממשלה או כול פוליטיקאי ישראלי היו ניכנסים█לנעליים שלי ל24 שעות הם היו משתגעים ומאבדים את שפיותם לעד"█רבים מהלומי הקרב של מלחמות ישראל מצאו מפלט באלכוהול בראשית█ימי המדינה כגון עוד הלום קרב נוסף של מלחמת ששת הימים בקרבות█מול הסורים על הגולן - יהונתן גפן ששותה עד לעצם היום הזה או█בנו של אותו רמטכ"ל משה דיין - אסי דיין שהתמכר התמכרות חסרת█תקנה לקוקאין ולסמים פסיכיאטריים )אומנם לא כתוצאה ישירה של█שירות צבאי(

כול הפשעים והעוולות וההרג הזה נעשים "בשמנו" בשם קיום המדינה█והגנתה ולצורכי הגנה על אזרחיה או לצורך התנחלות בשטחים כבושים█בשם ארץ ישראל השלמה...

###"ערכיי" החברה הישראלית:

-----------------------

החברה הישראלית מעריצה כוח היא חברה כוחנית ואלימה כולם מרמים█את כולם העיקר לא לצאת פראיירים תרבות של "סמוך" ושל חפיפניקיות█כולם מנסים לרמות - מצד אחד לקבל תשלום ב"שחור" במזומן בלי█קבלות כדי לא לשלם מיסים מצד שני "תרבות של שנורר" מהמדינה█שהמדינה תשלם קיצבאות ומענקים תרבות של לקחת ולא לתת כלום תרבות█של ללכת מכות ולקלל אחד את השני בכבישים של להידחף בתור תרבות█של שקרים ורמאויות קטנות של נוכלים גדולים וקטנים של העלמות מס█של לדרוס אחד את השני...

אלא בגדול ערכי המציאות היומיומית של החברה הישראלית יהודית█בארץ... וזה אינו משנה מאיזה עדה אתה או מגזר אתה...

התרבות הישראלית היא לרוב תרבות מסחרית עלובה כול 10 או 20 או█30 שנה בא מי שבא וזורק לאשפה את כול מה שהיה לפניו ומנסה█ל"להתחיל מאפס" כך היה כשסגרו את "רשות השידור" ואת "קול ישראל"█ואת "הטלוויזיה החינוכית" והפכו אותו לתאגיד "כאן" וכעת גם זה█לא מספק את אדוני הארץ והם רוצים לסגור את התאגיד "כאן" ומה█שישאר זה ערוצי טלוויזיה ורדיו מסחריים רקובים ומצחינים█מפרסומות ומאייטמים וכותרות של חדשות ופטפטת ואכילת ראש שאין█להם סוף של שיירה של "מומחים" מטעם עצמם שמנסים למכור לך קרם█נגד קמטים או חומוס במבצע או כרטיסי לוטו ולמכור לך את█ה"קונספציה" שלהם לפי אינטרסים מסחריים ופוליטים -

התרבות הישראלית היא תרבות של שקר של חברה אשר לא יכולה ולא█רוצה להביט במראה ולראות את האמת על עצמה תרבות של חברה ששבויה█בתוך שקרים והונאה עצמית תרבות שמתעלמת מכול מה שלא נעים לה█לראות - של לטאטא מתחת לשטיח את הנכים והעניים וניפגעי הנפש█והחלשים בחברה וכמובן מתעלמת מהנעשה בשטחים אצל הפלסטינים מצד█המתנחלים וכוחות הביטחון תרבות של רייטינג ועל ערכי "היהדות"█וה"ציונות המודרניים" שמעלה על נס את הצבא תרבות שלא מותחת█ביקורת ועוצמת עין מהעוולות שנעשות בשמה של המדינה תרבות של█השתקת הקורבנות והחלשים בחברה של שקרים יפים ושל התייפייפות█והיתממות...

תרבות שבה כול ביקורת נתפסת כ"בגידה" שצריך לסגור איתה חשבון█ולהשתיק אותה תרבות וחברה שבה אסור להיות שונה אסור לחשוב שונה█או להאמין בדברים שונים מהנורמה ובמיוחד אסור להיות חלש ובטח█שלא "פראייר"

מערכות החינוך בישראל הם מפוצלות לממלכתי ממלכתי דתי מערכת█החינוך החרדית והמגזר הערבי בכול אופן במערכת החינוך הממלכתי של█ישראלים יהודים חילוניים מחנכים על ערכי הציונות ואהבת המולדת█וכן מה שחשוב שם הם לימודי ליבה )אנגלית מתמטיקה 5 יחידות( וכן█הכנה לשירות הצבאי ערכי ציונות וחגי ישראל ושיעורי תנ"ך זה כן█אבל ערכי דמוקרטיה ואזרחות זה בתחתית סדר העדיפיות - במערכות█החינוך החרדיות לא ילמדו על ערכי דמוקרטיה ואזרחות כי בתנ"ך אין█דמוקרטיה אז מה כן? "מה שאומרים הרבנים" ואם תהיה ילד טוב ותלמד █בישיבה ותתחתן ותקים משפחה ידאגו לך לקצבת מחייה לך ולמשפחתך█לכול חייך בזכות המפלגות החרדיות והדתיות בכנסת אך אם לא תהיה█ילד טוב ותמרוד ותצא בשאלה יזרקו אותך מכול המדרגות וישבו עלייך█שבעה וימחקו אותך )ויקווה שתתאבד כפי שקורה לרבים המיוצאים█בשאלה בישראל(

###מהפכים:

--------

המפך 1977 עת מפלגת מפא"י הפסידה את השילטון לטובת הליכוד█והימין בא בגלל שעם מאס בסוציאליזם הרקוב של מפא"י וגם בגלל█כישלון מלחמת יום כיפור

שילטון הליכוד היה תקופת ביניים תקופת דימדומים עת פרחו מפעליי█ההתנחלות בשטחים והמפלגות החרדיות למדו איך משיגים תקציבים█וקצבאות עבור האוטונומיה החרדית שלהם - בזמן שהציבור היה עסוק█בהסכם השלום עם מצרים של סאדאת )1979( בהפצצת הכור הגרעיני█בעירק )1981( במלחמת לבנון הראשונה )1982( ובפרוץ האינתיפאדה█בשטחים )1987( הם בנו את התשתיות שלהם בצללים

הליכוד פעל להרוס את הכלכלה הסוציאליסטית של מפא"י ולרסק את█תשתיות מפעלי מפא"י וההתיישבות החלקאית של תנועות הקיבוצים עם█אינפלציה מטורפת )400%( ולבנות במקומה כלכלה קפיטליסטית לפי█החזון של הרוויזיוניסטים של חירות

לאחר פרישת בגין )"אינני יכול יותר"( באו שנות יצחק שמיר כראש█הממשלה עם ממשלת אחדות ורוטציה עם ה"מערך" בראשות שמעון פרס עד█שהקים ממשלה צרה רק של הליכוד והימין

לאחר מלחמת המפרץ הראשונה )1991( ונפילת הסקאדים העיקראים )39█במספר( על ערי ישראל בבחירות 1992 נדמה שחזר השמאל והמרכז█לשלטון כש"העבודה" בראשות יצחק רבין נבחרה על חוד קול אחד בכנסת█להרכיב ממשלה צרה...

ממשלת רבין השנייה והסכמי אוסלו )1993( עם אש"ף נדמו כמעין█אשלייה מתוקה של "הסכם שלום עם הפלסטינים" וחלוקת הארץ )שני█מדינות לשני העמים( כאילו שישראל יכולה לתקן את דרכיה ולהפוך את█עורה ולנקות את עברה ולהתנקות מחטאיה...

להסכמי השלום של ממשלת רבין קמו אוייבים מרים רבים הן בקרב█הפלסטינים )חמאס( והן בקרב ישראל )המתנחלים והימין חסידי ארץ█ישראל השלמה וכוליי( פיגועי הטרור הרצחניים ההפגנות הסוערות█ההסתה נגד רבין והממשלה כול אלה היו ויה דלורוזה עד לרצח רבין ב█1995 בידי מתנקש יהודי והפסד מחליפו יצחק פרס לממשלת הימין█החדשה של הליכוד בראשות בינימין נתניהו ב1996...

בינימין נתניהו אדם שבנה את עוצמתו וכוחו הפוליטי על ידי הסתה█ושנאה והגברת הפילוג בעם )"הפרד ומשול"( אדם שניצמד אל השלטון█בכול מחיר ומשקר על ימין ועל שמאל שמחליף עמדות ודעות לפי סקרים█ומגמות שמזגזג ללא הרף עד שהוא משקר כול הזמן לכולם והערך היחיד█שלו הוא ההישארות בשלטון על ידי פופוליזם פאשיסטי - אדם זה█מהווה את הפנים האמיתיות של המפעל הציוני של התנועה הציונית של█מדינת ישראל ושל העם והחברה בארץ - - -

בימים אלה עומל נתניהו על הרכבת ממשלתו השישית ביחד עם המפלגות█החרדיות, הציונות הדתית )המתנחלים( ו"עוצמה יהודית" מפלגתו של█בן גביר זוהי הממשלה הימנית ביותר שקמה במדינת ישראל מימיה█ממשלה "ימין על מלא" עם רוב מוצק של 64 מנדטים בכנסת

כפי שבוחרי מפא"י חשו ש"גנבו להם את המדינה" ב 1977 או כפי█שחשים כעת מצביעי השמאל - מרכז )מפלגת "יש עתיד" של יאיר לפיד█וכו'( ש"מדינת הלכה הלכה המדינה" למעשה זהו רק עוד שלב█באבולוציה של המפעל הציוני והציונות ומדינת ישראל אשר כול כ 30▐40 שנה הולכת ומקצינה ונעשית קיצונית יותר ואלימה יותר█והומניסטית פחות - פשוט מאוד כשאין כבר צורך להעמיד פנים יותר█נושרת עוד מסכה מעל פניו של "הניסוי הציוני" ונחשפת אמת נוראה█על טיבו...

מי יוכל יותר טוב לומר לנו מהי באמת הפנים והטבע האמיתי של█הציונות ומדינת ישראל אם לא אלה שתמיד "אוכלים אותה" הלא█הפלסטינים? הם יוכלו לספר לנו כיצד מתייחסים אליהם המתנחלים█וכוחות הביטחון בשטחים או כיצד המדינה והציבור היהודי ומנהיגיו█רואים בהם ב"גיס חמישי" במדינה - כיצד ראש הממשלה ומפלגות הימין█מבססות ותומכות בהסתה כלפיהם )ססמאות כגון "מוות לערבים" "כהנא█צדק" "אין ערבים - אין פיגועים" וכו'(

הדבר הברור ביותר מתוצאות הבחירות האחרונות הוא כי השנאה█והאלימות וההסתה והגיזענות הן הן הדלק האמיתי של הציונות וכי█השנאה לאחר ולשונה )ערבים להט"בים שמאלנים ליברלים חילונים█אפילו אשכנזים ]שהם כבר במיעוט[( עולה על גדותיה ומוציאה את העם█הזה מדעתו...

###מדינת ישראל ומלחמת בני האור ובני החושך העולמית:

----------------------------------

הציונות ומדינת ישראל ידעו תמיד להתחבר ולתעל לטובתם מגמות█ותופעות וזרמים עולמיים ובין-לאומיים לטובתם...

כפי שידעה הציונות לרכב על גבו של הקולונאליזם האירופאי בלבאנט█לצורך השגת הצהרת בלפור והחלת המנדט הבריטי על פלסטינה ליישוב█והקמת היישוב העברי בארץ וההתיישבות הציונית החלוצית בארץ -

וכפי שידעה מדינת ישראל הצעירה לכרות ברית עם צרפת בשנות ה-50█וה-60 לשם חימוש והשגת נשק גרעיני והכור בדימונה ואפילו מלחמה█אחת נגד מצרים של נאצר )מלחמת קדש ב 1956( -

כפי שידעה מדינת ישראל לכרות ברית עם ארה"ב כחלק ממאבק בין█בריה"מ לארה"ב במלחמה הקרה ולזכות שוב בהמשך חימוש ונשק וגם כסף█ותמיכה כספית בצורה של מענק סיוע ביטחוני ואזרחי -

וכפי שידעה ישראל של ראשית שנות ה-90 לבחור בממשלת רבין השנייה█שתחתום על הסכמי אוסלו עם אש"ף ב1993 ובכך לחבור ולהצטרף אל█השמאל הליברלי ואל זרם הגלובליזציה וערכי "עולם הפוסט - מלחמה█הקרה" שלאחר התפרקות בריה"מ - ולאמץ בצורה שיטחית ערכים כגון█"פוסט-מודרניזם" "רב-תרבותיות" "ניאו-קפיטליזם" ו"הכפר█הגלובלי"...

כך כיום חוברת מדינת ישראל אל תנועות הימין הניאו-פשיסטיות█פופוליסטיות המתעוררות ברחבי העולם ואל תנועות דתיות נוצריות█משיחיות כגון האוונגליסטים בארה"ב המאמינים במדינת היהודים█ובניית בית המקדש השלישי בירושלים כחלק מתהליך אחרית הימים█וחזרתו של ישו לעולם...

מדינת ישראל הרואה את עצמה כפיתרון לשאלה היהודית ממשיכה לראות█בתפוצות היהודיות ובקהילות היהודיות ברחבי העולם כ"חומר גלם█אנושי" עולים פוטנציאליים מצד אחד היא רוצה שיעשו עלייה ויצטרפו█אל המפעל הציוני ויהיו אזרחים ישראלים ויעזרו בבניית המדינה█ומצד שני בשביל תמיכה פוליטית ובין לאומית היא משתפת פעולה█ומנהלת דיאלוג פורה עם כוחות ותנועות וזרמים ימנים לאומנים█אנטישמים אשר מתעבים את אותם היהודים אשר חיים במדינות התפוצות█- מבחינת מדינת ישראל ככול שיירע מצב היהודים בתפוצות בגולה כן█ייטב וכן יהיה תמריץ לאותם יהודים אומללים לעשות עליה לארץ ובכך█להיבלע בתוך המדינה הציונית - מדינת ישראל בעצם בכך משתפת פעולה█עם אנטישמים כדי "לחסל" את יהדות התפוצות ולספוג אליה את█"הפליטים היהודים" לצורך יישוב הארץ )"יהודים תסתלקו מפה לישראל█שלכם!"(...

###סיכום דבר:

-----------

לכול אלה שיושבים בימים אלה בבית ומודאגים "מה יהיה" )עם הממשלה█החדשה( או שחשים ששוב "גנבו להם את המדינה" ושהולכת לקום פה█"מדינת הלכה" - - -

זהו רק עוד תחילת שלב חדש באבולוציה של הציונות אשר תמיד ידעה█להשתמש ולזרוק בתומכיה הנאמנים ולבגוד בהם כשנוח לה בעודה מדלגת█אל עבר המטרה הבאה שלה ולאמץ פנים חדשות וזהות חדשה ומסכה חדשה█- מדינת ישראל - מפלצת בעלת אלף הפרצופים "חיית הברזל" מחזון█דניאל...

מדינת ישראל שנולדה בחטא וקמה על חרבה וחיה על גזל ועל עוול ועל█אי צדק על אלימות ואפלייה וגיזענות מכונת מלחמה משומנת בתוך ארץ█שנפכה לאיזור מלחמה של כולם נגד כולם - מה יש לצפות ממנה? למה█כבר יש לקוות ממנה או שיצא ממנה? שלום? שיוויון? את חזון█"אלטנוילנד" של הרצל? הצחקתם אותי! לנצח נאכל חרב! ועל הדרך█נהפוך למפלצת...

החברה הישראלית המצולקת מרוב אלימות וטרור ומלחמות ופשע ודאגות█יום יום - אשר כרבע מיליון מאזרחיה הם ניפגעי נפש וכארבעים אחוז█המאוכלוסיה )יש אומרים אף יותר( צורכת תרופות פסיכיאטריות כדי█לשרוד עוד יום בטירוף של המציאות הישראלית ושל המלחמה הנצחית של█חיי היום - יום פה... אי אפשר לצפות מחברה כזו לדמוקרטיה ולערכי█שלום ופציפיזם או לסובלנות כלפי השונה והאחר - הפוליטיקאים█הישראלים הם החלאות המושחתים והציניים הגרועים ביותר שכן הם█שואבים את כוחם הפוליטי מניצול החולשות של החברה הישראלית█וניגון עמוק על פחדים קמאיים ועידוד שנאות ישנים ופילוגים בעם -█אין שום פוליטיקאי ישראלי שמעוניין בשלום ובחברה דמוקרטית█ובזכויות גם למיעוטים ולא רק לרוב... זה לא סחורה טובה עבור█הפוליטיקאים הישראלים זה לא מקנה כוח והון פוליטי...

נתניהו אומר שהוא מתכוון להילחם ב"איום האיראני" ככול הנראה זהו█רק קישקוש שנועד לקצור הון פוליטי ולהפחיד את הבוחר - האמת היא█שאין כול כך הבדל בין אירן של האייתולות לבין מדינת ישראל של█נתניהו ששניהן מתנהגות כמדינות טרור לכול דבר - לאיראן יהיה מתי█שהוא פצצת אטום ואין שום דבר שימנע זאת כשם שאין שום דבר שימנע█ממתנחלים להתנחל בשטחים או מחרדים לסחוט מהממשלה תקציבים█לאוטונומיה שלהם ומלחוקק חוקי הלכה למדינה שנפלה לידיהם כפרי█בשל...

סוף.

##THE ESSAY TRANSLATED WITH MICROSOFT TRANSLATOR

;.cLog1

;.l1,6,60,66,1,0,12,72,192,2,17,42,127,12,1,

##The Sins of Zion

###Short essay by: Aaron Weisslinger

----------------------

In 1946, two years before the end of the British Mandate and when Ben Gurion announced the establishment of the state█ the Chief Rabbi of the Satmar Hasidic movement, Yoel Teitelbaum█ and begged and pleaded with Ben-Gurion not to expel the British from Palestine and not to declare the establishment of a state I don't know what exactly he said or claimed but█I know he was right - Judaism is a religion and not a nationality and Zionism is a distortion█monstrous Judaism a kind of shatnaz of Judaism with a nationalism taken█From Europe and German nationalism (Herzl's wet dream) together with sin█European colonialism in Lavant - Zionism dreamed of The "new Jew"█About turning the old exiled Jew and turning him into a "Maccabee" into "Judaism█the muscles" and the State of Israel that arose on its sword (and also ended up falling on its sword(█Will be and indeed is - a militaristic state that sanctifies power and violence█At all costs - Israel is a disaster for the Jewish people National Sparta - Israel█It is a war machine a corrupting tool The "iron beast" of Daniel's vision within█Armed war zone!!! Israel is a war that does not end is a wound█Bleeding - fromDinat Yisrael brought together all the Jewish refugees survivors█The Holocaust and the Jews of Arab countries who were thrown out of their countries and used them as "material█raw" for its own purposes while destroying their heritage and culture - culturally the State of Israel has no cultural heritage from the Diaspora except for the books of the Jewish religion█All the Yiddish or Ladino culture that was before it was erased by it - the state█Israel imitated the Jews who came to it and assigned them its values█The "Zionists" of settlement and socialist Zionism and "well done█to the IDF" (Ben Gurion and his pathetic vision of settling the Negev or the war█The colonialist His and Dayan's with Britain and France in the Kadesh War in 1956(

Zionism is not a "peace-seeker" Zionism is a violent and racist movement█And conquers "peace" as a normal humanistic human existence pacifist is not█Exists in its values or lexicon but as a vision of the end times the State of Israel█And Zionism are violent entities that are cynical and forceful and in the sin of their birth...

It is no wonder that Satmar Hasidism in the Diaspora is the richest Hasidism in the world -█Because its Hasidim and its Jews do not depend on "allowances" from the state and are engaged█in the idleness of studying Torah falafels and superstitious commandments and expect the State of Israel█ to feed them forever like sweet cuckoo chicks thanks to parties of corrupt businessmen - Satmar Hasidim and Jews work for a living and provide for themselves█their families and their Hasidism and their community honestly and they live by right and not█by charity or extortion... The Chief Rabbi of Satmar left Palestine for the Diaspora█in 1946 shortly after failing to convince Ben Gurion and two years before█that Ben Gurion had declared the establishment of the State of Israel... According to the Satmar Hassidim█The State of Israel is a rebellion against God and the Law of Israel and the will of God that the Jews return to being "extinguishers" and establish a state and do not wait patiently to come█The Messiah and redemption according to the sages of Israel in all the generations that have forbidden rebellions█In the nations (and the people) of the world since the destruction of the Second Temple...

###The most moral army in the world:

------------------

I got to live in a hostel for the mentally ill where an old man was injured with us█Combat shock was hit and scratched from his military service in Israel's wars and he already told us about the "heroism" and "values" of the Israel Defense Forces - he told us how he received a direct order to kill Jordanian prisoners of war in the war█The Six Days )He carried out the order and until his last day it haunted him(█He told us about the rape of sick or wounded Palestinian women and girls█In ambulances in the Occupied Territories )He served as a combat medic( He told us about█"Account closure" In the army by killing with friendly fire a soldier who went█ to evacuate in the middle of an ambush of the terrorist unit in the Jordan Valley and when he returned "close with him█account" and kill him "by mistake" and after that they covered up the incident he told us about taking war booty and looting from the homes of Palestinians (the Six Days(█And this is just the tip of the iceberg...

It is worth starting but with Moshe Dayan one of the illustrious chiefs of staff of him█Army who was a rogue thief a criminal crook a liar steals antiquities and is also corrupt until█To the depths of his soul but as long as he was able to command and succeed in beating the Arabs█Turn a blind eye to his crimes...

It must be said that every military force commits crimes and injustices at any time█ and in the world and in Israel the use of force and the state of war at low intensity or█in full wars is endless and constant so that there are endless crimes...

Anyone who wants to read more about what war does to those who fight in it is invited to read "1948" a book by the late author Yoram Kaniuk - how are boys█went to fight in the service of the Palmach and the IDF for the sake of fulfilling Ben's declaration█Gurion of the establishment of the state - the same Kaniuk who was wounded in the war in battle█Jerusalem was whistled and was in a battle until his last day or as he expressed█This is "If the Prime Minister or any Israeli politician had entered█My shoes for 24 hours they would have gone crazy and lost their sanity forever" █Many of the battlefields of Israel's wars found refuge in the alcohol in the beginning█The days of the state such as another battle of the Six-Day War in battles█The Syrians on the Golan - Yehonatan Geffen who drinks to this day or█The son of the same Chief of Staff Moshe Dayan - Assi Dayan who indulged in an incomplete addiction█Regulation to cocaine and psychiatric drugs (although not as a direct result of █Military service)

All these crimes and injustices and killings are committed "on our behalf" in the name of the existence of the state█and its protection and for the protection of its citizens or for the purpose of settlement in occupied territories█In the name of the whole land of Israel...

###The "values" of Israeli society:

-----------------------

Israeli society admires power it is a belligerent and violent society everyone cheats█everyone the main thing is not to go out suckers culture of "next door" and of overlaps█everyone tries to cheat - on the one hand get paid in "black" cash without█receipts so as not to pay taxes on the other hand "culture of snorer" from the state█that the state will pay allowances and grants culture of take and give nothing culture█of going to beat and swearing at each other on the roads of being pushed as a culture█of lies and small cheating of big and small crooks of tax evasion█of running over each other...

But in the big way the values of the daily reality of Jewish Israeli society█In Israel... And it doesn't matter what ethnicity you're from or sector you're from...

Israeli culture is usually a miserable commercial culture every 10 or 20 or █30 years, whoever comes and throws everything that was in front of him and tries█to "start from scratch" This was the case when they closed the Broadcasting Authority and Kol Israel█ and the "Educational Television" and turned it into a corporation "Kan" and now that too█does not satisfy the masters of the country and they want to close the corporation "here" and what█that will remain rotten and foul-smelling commercial tv and radio channels█From advertisements and items and headlines of news and chatter and eating of heads that do not have the end of a convoy of " Self-proclaimed experts who try to sell you cream█against wrinkles or chickpeas on sale or lottery tickets and sell you their "conception" according to commercial and political interests -

Israeli culture is a culture of falsehood of a society that cannot and cannot█want to look in the mirror and see the truth about itself A culture of a society that is captive█In the midst of lies and self-deception A culture that ignores everything that is unpleasant for it█Seeing - of sweeping under the rug the disabled and the poor and the mentally damaged█and the weak in society and of course ignoring what is happening in the territories among the Palestinians on the side█The settlers and the security forces A culture of ratings and the values of "Judaism"█and the "modern Zionism" that celebrates the army a culture that does not stretch█Criticism and turning a blind eye to the injustices done in the name of the The state is a culture of █Silencing the victims and the weak in a society of beautiful lies and beautifying█and orphanage...

A culture in which every criticism is perceived as a "betrayal" with which one must close an account█ and silence that culture and society in which one must not be different one must not think differently█or believe in things different from the norm and especially one must not be weak and certainly█Not a "sucker"

The education systems in Israel are split into a state religious system█Haredi education and the Arab sector in any way in the state education system of█Secular Jewish Israelis educate about the values of Zionism and love of the homeland█And what is important there are core studies (English, mathematics 5 units) and yes█preparation for military service Zionism values and Jewish holidays and Bible lessons it is█But democratic values and citizenship is at the bottom of the priority order - in the systems█Haredi education will not learn about democratic values and citizenship because in the Bible there is no█democracy So what is? "What the rabbis say" and if you become a good child and study █In a yeshiva and get married and start a family they will take care of you for a living allowance for you and your family█For your whole life thanks to the ultra-Orthodox and religious parties in the Knesset but if you are not █A good boy and rebel and come out with a question they will throw you off all the stairs and sit on you█Sheva and erase you (and hope that you will commit suicide as happens to many exported█In the question in Israel)

###Inverters:

--------

The 1977 upheaval when the Mapai party lost power in favor of the Likud█And the right came because the people were fed up with mapai's rotten socialism and also because█The failure of the Yom Kippur War

The Likud government was an interim period of twilight when the factories flourished█The settlement in the territories and the ultra-Orthodox parties learned how to get budgets█and allowances for their ultra-Orthodox autonomy - while the public was busy █The peace agreement with Sadat's Egypt (1979) with the bombing of the nuclear reactor█in Iraq (1981) in the First Lebanon War (1982) and the outbreak of the intifada█in the Occupied Territories (1987) They built their infrastructure in the shadows

The Likud worked to destroy mapai's socialist economy and crush the infrastructure of mapai's factories and the smooth settlement of the kibbutz movements with an insane inflation (400%) and build in its place a capitalist economy according to the vision of the Revisionists of liberty

After Begin's resignation ("I can no longer") came the years of Yitzhak Shamir as prime minister█The government with a unity government and rotation with the "Array" headed by Shimon Peres until█that he formed a narrow government only of the Likud and the right

After the first Gulf War (1991) and the fall of the Scuds 39█ in number, on the cities of Israel in the 1992 elections, it seems that the left and center have returned to power when "Labor" headed by Yitzhak Rabin was elected on the basis of one vote in the Knesset█Forming a narrow government...

The second Rabin government and the Oslo Accords (1993) with the PLO seemed like a kind of sweet illusion of a "peace agreement with the Palestinians" and the division of the land (two█states for two peoples), as if Israel could mend its ways and turn its skin upside down█ and cleanse its past and cleanse itself of its sins...

The peace agreements of the Rabin government had many bitter enemies both among the Palestinians (Hamas) and among Israel (the settlers and the right-wing followers of the land█Greater Israel and so on), the murderous terrorist attacks, the stormy demonstrations█The incitement against Rabin and the government were all Via Delorosa until Rabin's assassination in █1995 by a Jewish assassin and the loss of his successor, Yitzhak Peres, to the right-wing government█the new Likud party headed by Benjamin Netanyahu in 1996...

Benjamin Netanyahu is a man who has built his power and political power by incitement█and hatred and increased division in the people ("divide and rule") a man who clings to power█at all costs and lies about right and left who changes positions and opinions according to polls█and trends that are constantly zigzagging until he constantly lies to everyone and the only value█his is staying in power by fascist populism - this person█constitutes the true face of the Zionist enterprise of the Zionist movement of the State of Israel and of the people and society in the country - - -

Netanyahu is currently working on forming his sixth government together with the parties█Haredi, religious Zionism (the settlers) and "Jewish Power" The party of █Ben Gvir This is the most right-wing government that has ever been established in the State of Israel█ A "full right" government with a solid majority of 64 mandates in the Knesset

As mapai voters felt that they had "stolen their state" in 1977 or as the left-center voters now feel (Yair Lapid's Yesh Atid party█etc.) that the "state of Halacha Halacha HaMedina" is in fact just another stage█in the evolution of the Zionist enterprise and Zionism and the State of Israel which every 30▐40 years is becoming more extreme and more violent █and less humanistic - very simple when there is no longer a need to pretend anymore█Another mask falls off the face of the "Zionist experiment" and a terrible truth is revealed█about its nature...

Who could better tell us what the true face and nature of █Zionism and the State of Israel really is if not those who always "eat it" non-Palestinians? They will be able to tell us how the settlers treat them█and the security forces in the Occupied Territories or how the state and the Jewish public and its leaders treat them█Consider them a "fifth column" in the country - how the Prime Minister and the right-wing parties█ establish and support incitement against them (slogans such as "Death to Arabs", "Kahane█Justice", "No Arabs - No Attacks", etc.)

The most obvious thing from the results of the last elections is that hatred█and violence and incitement and racism are the real fuel of Zionism and that █the hatred of the other and its language (left-wing LGBT Arabs, secular liberals█even Ashkenazi [who are already in the minority] is overflowing and driving the people out of their minds...

###The State of Israel and the World War of the Sons of Light and the Sons of Darkness:

----------------------------------

Zionism and the State of Israel have always been able to connect and channel in their favor trends and phenomena and global and international currents in their favor...

As Zionism knew how to ride on the back of European colonelism in the Levant█For the purpose of achieving the Balfour Declaration and applying the British Mandate over Palestine to the settlement█The establishment of the Jewish settlement in the land and the pioneering Zionist settlement in the land -

And as the young State of Israel knew how to form an alliance with France in the 1950█ and 1960s for the purpose of arming and obtaining nuclear weapons and the reactor in Dimona and even a war█one against Nasser's Egypt (the Kadesh War in 1956) -

As the State of Israel knew how to forge an alliance with the US as part of a struggle between the USSR and the US in the Cold War and to win again armaments and weapons as well as money█ and financial support in the form of a security and civilian aid grant -

And as Israel of the early 1990s knew how to elect the second Rabin government█ to sign the Oslo Accords with the PLO in 1993 and thus join the liberal left█ and the globalization current and the values of the "post-war world█cold" after the dissolution of the USSR - and to flatly adopt values such as█"postmodernism", "multiculturalism", "neo-capitalism" and "the village█global"...

Thus, today the State of Israel joins the neo-fascist right-wing movements█populist movements emerging around the world and Christian religious movements█Messianic movements such as the evangelicals in the United States who believe in the Jewish state█and the construction of the Third Temple in Jerusalem as part of the end-times process█and the return of Jesus to the world...

The State of Israel, which sees itself as the solution to the Jewish question, continues to see█The Jewish Diaspora and Jewish communities around the world as "raw material█human" potential immigrants on the one hand it wants them to make Aliyah and join█The Zionist enterprise and become Israeli citizens and help build the state█And on the other hand for political and international support it cooperates█and conducts a fruitful dialogue with right-wing nationalist forces and movements and factions█Anti-Semites who despise those Jews who live in Diaspora countries█- As far as the State of Israel is concerned, the worse the situation of the Jews in the Diaspora is█The better and there will be an incentive for those Unhappy Jews to make aliyah to Israel and thus█to be swallowed up within the Zionist state - the State of Israel in this way cooperates█with anti-Semites in order to "eliminate" Diaspora Jewry and absorb into it the "Jewish refugees" for the purpose of settling the land )"Jews will get out of here to Israel█yours!" (...

###Summary:

-----------

To all those who are currently sitting at home and worried about "what will happen" (with the new government█) or who feel that they have once again "stolen their country" and that it is going to be established here█"State of Halacha" - - -

This is just the beginning of another new stage in the evolution of Zionism, which it has always known█To use and throw at its loyal supporters and betray them when it is comfortable for it as it skips█Towards its next goal and adopt a new face and a new identity and a new mask█- The State of Israel - a monster with a thousand faces "the iron beast" from a vision█Daniel...

The State of Israel, which was born in sin and rose from its sword and lives on robbery and injustice and injustice█Injustice for violence and discrimination and racism A well-oiled war machine within a land█ that has been poured into a war zone of everyone against everyone - what should be expected of it? Why█ Is it already to be hoped for or to get out of it? Hello? Equality? Herzl's "Altneuland" vision? You made me laugh! Forever we will eat a sword! And on the way█We will become a monster...

Israeli society, scarred by violence and terrorism and wars and crime and worries█daily - about a quarter of a million of whose citizens are mentally ill and about forty percent█the population (some say even more) consumes psychiatric drugs in order to█ survive another day in the madness of the Israeli reality and the eternal war of █daily life here... One cannot expect from such a society democracy and values█peace and pacifism or tolerance towards the different and the other - the politicians█The Israelis are the worst corrupt and cynical scum because they are█dering their political power from exploiting the weaknesses of Israeli society█and deeply playing on existential fears and encouraging old hatreds and divisions in the people -█There is no Israeli politician who is interested in peace and a democratic society█And rights also for minorities and not just for the majority... It's not a good commodity for Israeli politicians█It doesn't confer power and political capital...

Netanyahu says he intends to fight the "Iranian threat" apparently this is█just a scribble designed to reap political capital and intimidate the voter - the truth is█that there is not so much difference between the Iran of the ayatollahs and the State of Israel of █Netanyahu who both act as terrorist states for everything - Iran will have sometime█that it is an atomic bomb and there is nothing to prevent it as there is nothing to prevent settlers from settling in the territories or anxious to extort budgets from the government█for their autonomy and enact religious laws for a country that has fallen into their hands as a villager█cooked...

End.

###the translation is poor and may not be accurate -