Midnight Pub

woland

╻┏┓╻  ┏━┓  ╺┳┓╻┏┳┓  ┏━╸┏━┓┏━┓┏┓╻┏━╸┏━┓  ┏━┓╺┳╸  ╺┳╸╻ ╻┏━╸  ┏━┓╻ ╻┏┓
┃┃┗┫  ┣━┫  ┃┃┃┃┃┃  ┃ ┃ ┃┣┳┛┃┗┫┣╸ ┣┳┛  ┣━┫ ┃   ┃ ┣━┫┣╸  ┣━┛┃ ┃┣┻┓
╹╹ ╹  ╹ ╹  ╺┻┛╹╹ ╹  ┗━╸┗━┛╹┗╸╹ ╹┗━╸╹┗╸  ╹ ╹ ╹   ╹ ╹ ╹┗━╸  ╹ ┗━┛┗━┛

My name is Woland. I am a writer and musician.

I have a useless Masters degree in art and dramatic literature.

I will be posting some ideas here.

You can also find my gemini capsule at:

gemini://tilde.team/~woland/

Or Contact me in telegram @inlovewithapenguin

Or on Matrix @iconclast_666:matrix.org

Cheers.

WWWWWWWWWWWWNx'...'...      ;OXXKK000OOkkkkxOKKKKKKKKkkOkkodddOd,.,000OOO00
WWWWWWWWWWWNO;:ddoolc:;;;;;,.   .xKKK000OOkkkkxOKKKKKKKKOOx';;''xkc ...'.''00
WWWWWWWWWWWNl:OOxdollcccc::::,   .OKKK00OOkkkkx0KKKKKKK000kd:...do. .xdllodO00
WWWWWWWWWWWWloOkxoolcccc:::::;.   cOKK00OOOkOkk0KKKKKK0K0kkkdxdkx: .k000000000
WWWWWWWWWWWWK:kOkdollccc:::;;;,.  .xKK00OOOOOOk0KKKKK0XOxxxooodOo oOOOkkO0000
WWWWWWWWWWWWNkol:;;;;,'. ....,,'. .,oKK000OOOOOk0KKKK0Xkkx,,...kd. . ....l0000
NWWWWWWWWWWWxdc:,. .'.'. ....,::'.';l00OOOOOkOOxOKKK0KxxKlol,'dxc cKkdxxO00000
NWWWWWWWWWWWX0xo;'';d:',;'',,':::;.,;ccccccllloooOKKKWOKKdl:::cKd. lKKKKKKKKK000
NNNWWWWWWWWWWW0kolcox:c;'',,;::::..,lddxxxxkkkOO0KKKXkNXkclc,'Ok, oo:cdkKKKK000
NNNNWWWWWWWWWWWNxdldl;;,;,;:::;,.  .;ok0KKKKKKXXKXKd0OWk;,. .ko 'l:, .OKKK000
NNNNNWWWWWWWWWWWOl::'  ...''.  .  .ckKXXXXXKKkk00Ox;'...od' 'OKKK0O0KKK0000
NNNNNNWWWWWWWWWWWd. ........   .;.   'oKXXX0KdllxOc'''..lkc .0KOdx0KKKKK0000
NNNNNNNWWWWWWWWWWNx.;lc;,,;,. .';,    .o0X00;',.;d;'l'..kd. .,.;,:KKKKK0000
NNNNNNNNWWWWWWWWNNNKKkc,''''..',,.    .,oxx,'.';,.... cd; dO....xKKKK00000
NNNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNK::l,,,,'.     .,ld';,;::'  .:Oo xKKkxk0KK00000000
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXK' xdccc.      'lo,:;::;'..:,..0x' lo, .dKK000000000
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNKx...oOkkl.     .';c;;;c;,' ... ,xl :o .:.oKK000000000
XXXNNNNNNNNNNNNNXk:. ..co::.     ;;. .,,;;,,...  .do. :0KxookKK0000000000
XXXXXNXNNNNNNNNK,.... .      ..,;'.. .'''.'cllolcxx; '0KKKK00000000000000
XXXXXXXXXNNNNNK. ....     .  .';c,, . ..;dd:'...';, 'OKKK0000000000000000
XXXXXXXXXXXXXXd .....     . .':l,..';  .;'.     x00K0000000000000000
XXXXXXXXXXXXXXc ..... .   .. ':ll,....,'...      '0000000000000000000
XXXXXXXXXXXXXX' .....     . .cl''c...ld;.        x000000000000000O0O
KKKKKKXXXXXXX0.......     . :o''..c.lo,         l000000000000000OOO
KKKKKKKKKKXKKO ......      :c'c....ol'         l000000000000OOOOOO
KKKKKKKKKKKKK0 .. ..     cc...;.,oc.          l00000000000OOOOOOO
00KKKKKKKKKKK0o,....     c:;;. .co:         .,:cd00000000OOOOOOOOOO
00000000000KK0kd'..     .cc..;..;o,       .,:clccco0000OOOOOOOOOOOOOO
oxOOkOO000000kdl...    .c;,;. ;:o,.      .,:ccccccccl0OOOOOOOOOOOOOOOOO
cclolldxkOOOkxo:..    .c;;.''.cl.'       ';::cccc::lOOOOOOOOOOOOOOOOOO
::cccc:,'':dxd:'.    .::.;. ;lc.'       .';;::::::lOOOOOOOOOOOOOOkkkk
:::::::,..lxxl,.    .c,,' :.l:''.        .,;;:::::lOOOOOOOOOOkkkkkkkk
:::::;,..;xxoc'.    :x:;.;.,l;',.        ',;;;;::;cOOOOOOOkkkkkkkkkkk
:::;;,..:dxdl;...   'odc,'.cl,,:'         ',,,;;;;;:kOOOkkkkkkkkkkkxxx
:::;,..:cddo:.  .  'c:ooc;;l..,;,         ';:::::;;;kOkkkkkkkkkkxxxxxx
:;,,..:cldoc.  . ,ollodl::.'.,,;;'.      .:lllcc::;;;dkkkkkkkkxxxxxxxxx
;,'.':;:ddl.  ... ,xd:';l:::;,..;;,;:;,.    .:ooolc::::;;,dkkkkkkxxxxxxxxxxx
,,....,cxo;. .. ,okl;..;::::;. ';,;:::'   'loollc::;;;;,:xkxxxxxxxxxxxxdddd
;'. ..,xdl,. .';;lcxdc,.; ,c::::,,;;;;;:::;...collllc:;;;;,,;xxxxxxxxxxxxxdddddd
   .dxdol:'...:clo::::;;:cc:::::::::::::::;'.':lc:;;,;,'';dxxxxxxxxxxddddddddd
'  .odocldo, ,c:;;,;;:::::clc::;;;;;;;;;;;:::,..;;,''',::cdxxxxxxxxddddddddddd
  'dd:..,dl. .c:;;:;..,,,,,;,,,,,;;,,,;;;;;:::'..'..;ldd:cdxxxxxxxxddddddddddd
 'oddc. .ol.  ::;:,  ',,'''''''',,,,,,,,,;,,.. . :ddd:cdxxxxxxddddddddddddd
 ;oooc;..:;.  .::'..   ..............'''''.'l::. ,ddo:cdddxxddddddddddddooo
2023-03-15 A bank for useful BASH scripts
2023-03-09 kin
2023-03-09 A Midnight Pub Custom CSS
2023-03-06 doas rm -rf *.past.*
2023-02-14 A FreeBSD Post Installation Script
2023-01-05 The Keeper of Sorrow
2022-12-21 Happy Yaldā
2022-12-03 Jasminum
2022-11-17 Nameless
2022-11-13 A short story in Farsi
2022-11-12 NON . EST . DEUS
2022-11-12 My first album is out!
2022-11-10 Iconclast
2022-11-10 Azhdahak III
2022-11-09 I made a gemsite on tilde
2022-11-07 This Great Xerox Machine
2022-11-05 On Human & Technology
2022-11-04 Azhdahak II
2022-11-03 Azhdahak I
2022-11-02 On Void
2022-11-01 Feast Of Flies